Різниця між SWOT та TOWS аналізом

Чи проводили ви останнім часом SWOT-аналіз вашого бізнесу? Вам слід це розглянути. Компанії та їх конкурентне середовище постійно змінюються. Стратегії повинні постійно аналізуватися та оновлюватися, щоб залишатися діловими. Власник бізнесу повинен залишатися на висоті та пристосовуватися до цих змін, якщо хоче вижити.

Поєднання SWOT-аналізу зі стратегіями TOWS дає власникам малого бізнесу основу, необхідну для побудови своїх компаній та просування вперед.

Що таке SWOT?

SWOT - це метод аналізу внутрішніх сильних та слабких сторін компанії та зовнішнього середовища можливостей та загроз.

Сильні сторони: Це сфери, в яких організація краща і перевершує конкуренцію. Деякі приклади - це сильне визнання бренду, лояльна клієнтська база, унікальна технологія належного використання та здоровий фінансовий стан.

Слабкі сторони: Це проблемні області, які не працюють на оптимальному рівні та потребують вдосконалення. Це може бути висока плинність працівників, низька якість продукції, невмотивована сила збуту, нестача капіталу та надмірний рівень боргу.

Можливості : Менеджери визначили кращі можливості для розширення та продажу більшої кількості своїх товарів та послуг. Можливо, це вихід на нові міжнародні ринки, розробка інноваційної лінійки продуктів або можливість використати слабкі місця конкурента.

Загрози : це фактори, які можуть завдати шкоди бізнесу: речі, такі як швидко зростаючі витрати, нові конкуренти на ринку, посилення пропозиції робочої сили, зміна демографічних показників та інші державні норми.

Проведення SWOT-аналізу у вашій компанії не повинно бути розумовою фізичною вправою. Він повинен бути коротким і простим. У чому ваш бізнес? Де ти слабкий? Які яскраві можливості ви бачите, і які загрози вас лякають? Це воно. Вам не потрібно надмірно продумувати цей процес.

Що таке TOWS?

TOWS - це скорочення від загроз, можливостей, слабких та сильних сторін. Це розширює SWOT-аналіз.

TOWS вивчає зовнішні можливості та загрози компанії та порівнює їх із сильними та слабкими сторонами фірми. Цей аналіз складає основу для розробки стратегій TOWS та формування дієвих тактик.

Що таке стратегії TOWS?

Стратегії TOWS діляться на чотири категорії:

Сильні сторони-можливості: Розробіть плани, що використовують сильні сторони компанії, щоб скористатися можливостями. Декілька ідей можуть полягати в диверсифікації на нові ринки, поліпшенні якості продукції та зменшенні витрат на найпопулярніші товари.

Слабкі сторони-можливості: Після виявлення слабких сторін зосередьтеся на шляхах їх усунення з метою скористатися можливостями. Для цього може знадобитися пошук нових та більш дешевих постачальників, розробка більш агресивних маркетингових кампаній та перегляд операційних процесів для зменшення витрат.

Сильні сторони-загрози: використовуйте сильні сторони компанії для протидії зовнішнім загрозам. Наприклад, якщо у компанії є потужний відділ досліджень та розробок, розпочніть нові проекти з розробки продуктів, щоб вийти на різні ринки.

Слабкі сторони-загрози: знайти шляхи мінімізації слабких сторін та протидії загрозам. Це може включати закриття продуктів, що слабо продаються, звільнення працівників, що не працюють, та розробку більш агресивних методів продажу.

Якщо ви проводите SWOT-аналіз, а розробка стратегій TOWS звучить як втрата часу для власника малого бізнесу, це не так. Насправді, SWOT-аналіз є ще більш важливим для малого бізнесу, який зазвичай не має великих корпоративних підрозділів для підтримки. Тягар підтримання та розвитку бізнесу повністю лягає на плечі власника, котрий завжди повинен бути на ногах, щоб протистояти та реагувати на зміни на ринку. Методи SWOT та TOWS - це простий, організований спосіб для власника малого бізнесу розробити план на майбутнє, щоб бізнес міг вижити в довгостроковій перспективі.